OK CV Keurmerk

Het label voor veilig en zuinig stoken

Als een van de eerste cv-ketel onderhoudsbedrijven mag Van Trigt Installaties het OK CV keurmerk voeren. Dit label mag alleen gedragen worden door bedrijven die voldoen aan strenge eisen en werken met Energie Service Specialisten. De Energie Service Specialist is de monteur die het onderhoud aan uw cv-ketel uitvoert.

Hoe werkt OK CV?

Onze gediplomeerde monteurs werken als volgt:

  • Inspectie en onderhoud aan uw cv-ketel volgens de voorschriften van de fabrikant. Daarna regelen we de ketel opnieuw in.
  • Metingen uitvoeren, zoals een meting van de CO-waarde (koolmonoxide) en de CO2-waarde (kooldioxide). Deze uitkomsten worden vergeleken met de waardes van de fabrikant. Bij grote afwijkingen gaan we op zoek naar de oorzaak.
  • Afstemmen van het juiste vermogen op de radiatoren en eventuele andere afgiftebronnen.
  • Advies uitbrengen over het energiezuinig gebruik van uw cv-ketel. Dit schriftelijke advies ontvangt u bij het beoordelingsrapport van onze monteur.
  • Tot slot wordt de onderhoudsbeurt van uw cv-ketel geregistreerd in een landelijke databank. Steekproefsgewijs controleert de Stichting OK voor installaties of de onderhoudsbeurten volgens alle regels zijn uitgevoerd.

Initiatiefnemers van OK CV

OK CV is een vrijwillig kwaliteitslabel ontwikkeld door UNETO-VNI (ondernemersorganisatie voor technische en installatiebedrijven), VFK (vereniging van ketelfabrikanten) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De stichting OK CV krijgt financiële steun van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

Gerelateerde links

De voordelen van het OK CV:

  • Veiliger stoken met uw cv-ketel
  • Minder kans op cv-ketel storingen
  • Zuiniger omgaan met energie
  • Advies over energiezuiniger stoken
Voorkom problemen: